Version 2023.12.0

Release notes – Carcare Development – Version 2023.12.0

 

I denna version har vi omarbetat statistik-delen för att få en mer tydlig och detaljerad bild av den data som behandlas genom Carcare.

Filtren har flyttats från kugghjulet ut i filter sektionen. Dessa filter kommer endast att gälla på sidan, som en motsats till filtren under kugghjulen som är filter för hela Carcare. Anledningen till detta är att användarna inte hittade filtren, därför lyfte vi fram dem tydligare.

En illustration och hjälptext kommer nu att hjälpa användaren att bättre förstå vad som presenteras. Du kan låsa sektioner och stationer för att se bilar som måste ha passerat dessa steg. Om du inte låser ett steg kommer statistiken att inkludera bilar som både har varit i det steget men även de som kanske inte har. Läs hjälptexten för att förstå vilka bilar som ingår i urvalet. Det förvalda presenterade medeltalet är inkommande, pool och flöde vilket betyder hur lång tid det i genomsnitt tar för en bil att nå utställningshallen, detta kommer även att inkludera bilar som inte passerat flödet – till exempel handlar-bilar.

Snittdagarna har räknats om. Istället för att lägga ihop de olika sektionerna, kommer nu varje unikt fordon att läggas ihop för att få ett genomsnitt av urvalet. Detta är en viktig skillnad eftersom nu kommer volym att redovisas, vilket tidigare inte gjordes. Snittledtiden kommer på grund av detta vara lägre än tidigare för de flesta av våra användare. Se tabellen nedan för att se skillnaden i beräkningen.

Flikarna ”översikt” och ”annonserade” har också gjorts om för att få en bättre insikt i siffrorna. Nu kan du utöka varje ledtid för att se vilka underliggande bilar som påverkar siffrorna och du kan även sortera dem genom att klicka på ledtidsrubriken. Framöver kan du bara se färdiga bilar under respektive ledtid, till exempel om du tittar på ledtid 1 som endast kommer att omfatta annonserade bilar under den valda perioden och inte de bilar som ännu inte annonserats.

Improvement

CD-2150 When exporting a list it should be possible to get the mapped seller name as a column

CD-2162 Add checkbox to Division Admin module settings where you can specify that you don’t want to remove unvisited stations

CD-2171 Add global user admin

CD-2305 Notify should display who sent the notification

CD-2359 Station filter in dynamic lists improvement

CD-2444 Enrich error message with division and link to car

CD-2540 Event Engine Admin Improvements

CD-2572 Change delivery duration (state 5) rules to be triggered statically up to 30 days

CD-2583 Missing role in new role selector

CD-2589 User admin subscriptions add max alerts to alerts component

CD-2615 Event engine strategy support

Story

CD-1545 Set arrivalDate to todays date in state action

CD-2510 HasNoDelivery condition on rule

CD-2522 Multiple provider support

CD-2547 New statistics features

CD-2568 Same filters in delivery flow as in flow

CD-2575 Newest first in list in CCM

CD-2586 Weekly and monthly view on delivery calendar and testbooking calendar

CD-2590 Mark in the CCM list if the user made a bid on that car

CD-2599 Create export in xlsx also not just csv in regular lists, dynamic lists and delivery dashboard

Bug

CD-2400 Mobile – UI issue in the events configuration page

CD-2455 Issues in the Dashboard – Deliveries Tab

CD-2487 Selling seller is incorrectly displaying in the bid request expanded view

CD-2532 User Group : Able to search the existing group and assign for a user again

CD-2571 When disabling a user group, the roles that are saved get set to empty

CD-2587 Market connections on buyer side show their own name instead of seller name.

CD-2594 The parameters of the duration rule email subject are displaying incorrectly

CD-2628 Custom list manage – User search crashes if too many results

CD-2667 Custom select component should not truncate options

Task

CD-2493 Translate market subject/title to receiving users language.

CD-2543 When adding a new rule, save ”Show information in email” checked checkboxes in browser storage and autoload them next time a new rule is created.

CD-2545 Global user manage – event subscriptions

CD-2552 Add support to action/interaction itemRedirect to redirect to custom URL (or add new redirect action).

CD-2580 Manage vehicle button in lists should be a link

CD-2635 move arrivedAt date to moved vehicle on division change

CD-2675 Add import stuck detection for ”stuck in importing”

Fler artiklar från oss

Nu uppdaterar vi vår statistik

maj 17, 2024

Nyhet: Ny Dashboard

februari 22, 2024

Bli bäst på ledtider – nu lanserar vi Carcare Ranking!

februari 22, 2024