Begagnade bilar

Öka omsättningshastigheten i er begagnatförsäljning

  • Designa egna flöden för begagnathandel
  • Regler ser till att ert flöde upprätthålls
  • Dataanalys och automatisering snabbar på er handel

Förplanering

Ledtid kan ofta undvikas med bra planering. Vid inflödet av inbytesbilar vet vi oftast när bilen kommer in och ett pre-test har ofta gjorts. Carcare hjälper er att se till så dessa bilar bokas in för ev. åtgärd redan innan bilen anländer till anläggningen. På så sätt slipper ni stor del av ledtiden sedan när bilen kommer in.

Få kontroll och skapa en effektivare servicemarknad

Alla bilar som behöver slussas genom servicemarknad automatiseras och skulle flaskhalsar uppstå så kommer rätt personer att varnas. Er servicemarknad kommer få korrekt underlag på varje begagnad bil i god tid vad som behöver åtgärdas. Ni kommer att sänka era ledtider samt undvika missförstånd mellan försäljningsavdelningen och servicemarknad.

Olika flöden för olika biltyper

Har ni en hantering som ni tycker fungerar så kan Carcare effektivisera det flödet åt er. Oavsett hur er process ser ut för att hantera begagnade bilar så lär sig Carcare ert flöde och effektiviserar det. Ni kan till och med få olika processer för olik hantering av tradingbilar, handlarbilar, leasingbilar, auktionsbilar, exportbilar m.m.

mail avstannad bil

Upptäck direkt om en bil stannar

Varje bils flöde övervakas och avviker något kommer rätt person att kontaktas för att fånga upp avstannade bilar. Eftersom alla bilar är DMS-synkade riskerar ni inte att tappa bort bilar eller att processen stannar upp.

upptackdirekt om en bil stannar

Statistik – från koncern ned till säljarnivå

Statistik i vår begagnatmodul visar varje moment från inköp till levererad bil. Säljare, inbokningstid, servicemarknads olika steg, tid i bilhallen mäts och presenteras för att ni ska kunna få en snabb översikt över var ni behöver fokusera. Ni har även möjlighet att jämföra olika tidsperioder för att se er utveckling.

Vill du se allting Carcare kan göra?

Boka en demo så går vi igenom allting i detalj. Om du har några frågor så svarar vi gärna på dem.