Varför Carcare?

Carcare minskar antalet lagerdagar och sänker era ledtider

Med Carcare ställs begagnade bilar i ordning snabbare – och säljs snabbare. Samtidigt får ni full koll på vilka bilar som är lättsålda respektive svårsålda, vilket ytterligare ökar lönsamheten i er affär.

Låt oss förklara hur Carcare fungerar.

Boka en demo med oss!

Två år med Carcare; Tillsammans med bilhandlarna genomgår vi en fantastisk digital resa mot ökad lönsamhet i den svenska bilbranschen

Svenska bilhandlare sökte verktyg och processer att få bättre kontroll på lagret av begagnade bilar. Bättre kontroll skulle ge högre omsättningshastighet, en effektivare hantering av resurser och därigenom sänkta lagerkostnader. Ur behovet växte Carcare fram.

Carcare introducerades för två år sedan. Sedan dess har vi gjort otaliga marknadsanalyser och studiebesök hos många av landets bilhandlare. Tröskeln för att implementera ett nytt system är hög i många organisationer.

Därför förstod vi redan initialt att Carcare skulle behöva automatiseras så långt som möjligt. Det har vi jobbat hårt med under de första åren.

Avancerade tekniska innovationer

Efter mer än 10 000 timmars arbete med bland annat avancerade tekniska integrationer, automatiserade notifikationer och marknadsscanning har Carcare blivit en succé. Men det är inte vår succé, den har skapats tillsammans med er bilhandlare.

Den genomsnittliga lagertiden var 75 dagar för en begagnad bil år 2018. Lagerkostnaden var i genomsnitt 300 kronor per dag. Det innebar att den totala lagerkostnaden för en bilhandlare som omsatte 1000 bilar under året uppgick till 22,5 miljoner kronor.

Tydlig minskning av antalet lagerdagar med upp till 35%

 

Två år efter introduktionen av Carcare är ett hundratal bilanläggningar anslutna. Med hjälp av Carcare som verktyg, en bra dialog och gott samarbete, har vi gemensamt fått kontroll över lagret av begagnade bilar. Samtliga Carcare-anslutna bilhandlare minskat antalet lagerdagar, somliga med hela 25 procent.

Carcare utvecklas ständigt och utvecklingen går just nu i raketfart. Vi är dock långt ifrån klara med den gemensamma digitala resa som vi gör tillsammans med våra kunder. På Carcare jobbar vi outtröttligt vidare med att utveckla och förenkla processerna hos bilhandlare med ambitionen att öka lönsamheten i hela bilbranschen.

Vi hoppas att du tycker att det är spännande att följa – och vara en del av – den spännande resan. Har du idéer på hur vi kan bli ännu bättre? Berätta om dem!

Du är en lika viktig del av detta som vi.