Tjänstevillkor

Här finns aktuella tjänstebeskrivningar, priser och SLA för de tjänster Carcare erbjuder.

Har du frågor? Kontakta Lars Eriksson på 063-10 44 54 så berättar jag mer.

Operationell modul

Operationell modul i Carcare erbjuds för begagnade bilar och nya bilar.

Onboarding

Operationella moduler i Carcare föregås av en Onboardingperiod. Under Onboardingperioden insamlas information och Kundens instans i Carcare sätts upp varpå Kunden därefter går live. Onboardingperioden avslutas normalt med ett uppföljningsmöte ca. 2-4 veckor efter live-datumet för att stämma av så uppsättningen fungerat bra. Leverantören avgör på egen hand när Onboardingperioden påbörjas och avslutas. I uppsättningen av Carcare ingår en skiss av ert processflöde i Visio-format där vi går igenom alla steg i er operationella process. Leverantören hjälper er med uppsättning av notifikationer, påminnelser, stationer och platser i Carcare. Leverantören erbjuder också ett utbildningstillfälle via videolänk. För eventuell utbildning på plats tillkommer restid, utbildning och resekostnader.

Funktionalitet

En operationell modul bevakar ett på förhand uppsatt processflöde och utifrån detta sätts regler och varningar upp för att bevaka detta flöde. Fordonets steg genom processflödets väg triggas av händelser i externa system vilket möjliggör hög grad av automatisering. Exempel på ett sådan händelse är ett inköp av ett fordon i Kundens DMS som då automatiskt skapar ett nytt fordon i Carcare. Allt automatiseras inte i den operationella modulen utan vissa saker är manuella såsom planering av stationer/åtgärder på ett fordon och sätta ordning på dessa. Stega sig igenom en process görs i vissa fall automatiskt, i andra fall manuellt från Kundens Carcare-instans eller via e-post.

Regler kan sättas upp för att övervaka processflödets effektivitet. Dessa regler kan sättas upp av typen förändring/flytt eller av typen tid. Dessa två regeltyper triggar ett e-postmeddelande till önskad person eller avdelning. En varning triggas på samma sätt men ger endast en varning i Carcare för att ge användaren vetskap om att något avviker.

Tillgång ges till statistik där processflödet delas upp i delar och åskådliggörs för användaren för att identifiera eventuella flaskhalsar i flödet. Den totalt tiden för flödet såväl som delarna presenteras i tid.

Rättigheter finns inbyggt i Carcare för att tilldela olika roller tillgång till exempelvis statistik.

Automatisk modul

Automatisk modul i Carcare erbjuds för begagnade bilar samt nya bilar.

Onboarding

I uppsättningen av Carcare som automatiserad anläggning ingår för begagnat uppsättning av ledtidsmätning för ledtid 1,2 och 3. Samtliga bilar importeras automatiskt in från Kundens DMS, kontrolleras när de
annonseras ut, säljs och levereras. För nya bilar importeras samtliga bilar automatiskt in från Kundens DMS, de går sedan att följa från fabrik till anläggning. Vi erbjuder ett utbildningstillfälle via videolänk. Eventuell utbildning på plats tillkommer.

Funktionalitet

En automatisk modul i Carcare bevakar helt automatiskt ett processflöde där inga manuella åtgärder behövs. Den automatiska modulen avseende begagnat mäter ledtid1, ledtid2 och ledtid3 per automatik. För nya bilar övervakas fabriksorderstatus automatiskt och ankomst till anläggning.

Regler kan sättas upp för att övervaka processflödets effektivitet. Dessa regler kan sättas upp av typen förändring/flytt eller av typen tid. Dessa två regeltyper triggar ett e-postmeddelande till önskad person eller avdelning. En varning triggas på samma sätt men ger endast en varning i Carcare för att ge användaren vetskap om att något avviker.

Tillgång ges till statistik där processflödet delas upp i delar och åskådliggörs för användaren för att identifiera eventuella flaskhalsar i flödet. Den totalt tiden för flödet såväl som delarna presenteras i tid.

Rättigheter finns inbyggt i Carcare för att tilldela olika roller tillgång till exempelvis statistik.

Pris- och marknadsbevakning

I Carcares modul för pris- och marknadsbevakning bevakar vi ert lager mot marknaden och estimerar förväntad försäljningstid på fordon.

Marknad

Leverantörens marknadspartner i Sverige är Wayke Sweden AB. Marknader som bevakas är wayke.se och blocket.se.

Funktionalitet

Pris- och marknadsbevakning klassificerar hur svårsåld varje bil i lager är. Denna klassificering görs med hjälp av algoritmer som baseras på marknadsdata, data från Kundens DMS samt Leverantörens egen data och parametrar. Kunden får tillgång till en dashboard och kan där se nuvarande status och trend på sitt lager. En statistikdel kallad nyckeltal presenterar lagerstatus över längre tid. Kunden har möjlighet att få tillgång till och använda partnertjänster i Carcare. Exempel på en sådan partnertjänst är annonsering av fordon.

Hubbmodul

Hubbmodul är en separat division i Carcare där hubben är sammanlänkade med en eller flera operationella moduler hos övriga divisioner hos Kunden. Syfte med en hubb är att utrusta och lagerhålla fordon. Exempel på detta är en hubb som ställer iordning begagnade bilar till 5 andra anläggningar.

Onboarding

Hubbmodul i Carcare föregås av en onboardingperiod. Under onboardingperioden insamlas information och Kundens instans i Carcare sätts upp varpå Kunden därefter går live.

Ett antal ägande anläggningar knyts till hubben och dessa anläggningar kan sedan skicka bilar till hubben för iordningställande, antingen automatiskt eller på beställning.

I uppsättningen av hubbmodulen i Carcare ingår en skiss av ert processflöde i Visio-format där vi går igenom alla steg i er operationella process.

Onboardingperioden avslutas normalt med ett uppföljningsmöte ca. 4-6 veckor efter live-datumet för att stämma av så uppsättningen fungerat bra. Leverantören avgör på egen hand när Onboardingperioden påbörjas och avslutas. Leverantören hjälper er med uppsättning av hubbkoppling mellan hubb och ägande anläggningar, notifikationer, påminnelser, stationer och platser i Carcare. Kontakt med Carcare support ingår under onboardingperioden. Leverantören erbjuder också ett utbildningstillfälle via videolänk. För eventuell utbildning på plats tillkommer restid, utbildning och resekostnader.

Funktionalitet

En hubbmodul bevakar ett på förhand uppsatt processflöde sammanlänkat med en annan anläggnings operationella modul. Flera anläggningar kan använda samma hubb. Den ägande anläggningen kan följa vilka bilar som befinner sig på hubben och hur snabb hubben är på sitt uppdrag. Hubben i sin tur kan följa en mer granulär statistik för att se de olika delarna i processen.

Regler och varningar sätts upp för att bevaka hubbeflödet. Fordon kommer automatiskt att taggas upp för att kunna följa vilken ägande anläggning som fordonet tillhör.

Fordonets steg på hubben kan triggas från den ägande anläggningen eller på hubben. Externa system såsom ett DMS eller andra integrerade system kan också trigga händelser i Carcare. Detta möjliggör en hög grad av automatisering. Exempel på ett sådan händelse är en lagerflytt av ett fordon i Kundens DMS som då automatiskt byter ägande anläggning på fordonet på hubben. Allt automatiseras inte i hubbmodulen utan vissa saker är manuella såsom planering av stationer/åtgärder på ett fordon och sätta ordning på dessa. Stega sig igenom en process görs i vissa fall automatiskt, i andra fall manuellt från Kundens Carcare-instans eller via e-post.

Regler kan sättas upp för att övervaka processflödets effektivitet. Dessa regler kan sättas upp av typen förändring/flytt eller av typen tid. Dessa två regeltyper triggar ett e-postmeddelande till önskad person eller avdelning. En varning triggas på samma sätt men ger endast en varning i Carcare för att ge användaren vetskap om att något avviker.

Rättigheter finns inbyggt i Carcare för att tilldela olika roller tillgång till exempelvis statistik.

Addons

Som tillägg till Carcares moduler kan addon köpas till vid behov. Här listas de aktuella addons som finns tillgängliga.

Leveransflöde

Leveransflödet hanterar bilen från sälj till leverans. Med detta addon får Kunden tillgång till ett separat flöde för att ställa iordning dessa bilar inför leverans. Möjligheten finns också att leveransboka bilarna i Carcare.

Leverantörsportal

Leverantörsportal innebär att användare kan se specifika stationers bilar och klarrapportera dessa från Carcare. Möjligheten finns att automatiskt uppdatera vyn om man skulle vilja placera en skärm för att se vilka fordon som är på en specifik station just nu.

Inköpsstate

Inköpsstate hanterar bilen innan inköp. Ett separat state (menyval) tänds upp som heter inköp där bilar normalt ligger på stationer i ett separat flöde fram till dess att bilen anländer på anläggningen.

Inköpsanalys

I Carcare finns möjligheten att få en inköpsanalys på bilar. Detta görs vanligtvis innan bilen testas och köps in. I inköpsanalysen får inköparen en bild över prisläget på bilen samt historik över tidigare försäljningar inom koncernen. Finns en integration mot ett testverktyg så visas även tidigare tester som gjort inom koncernen på avsett registreringsnummer. Detta för att få en bild över vilket pris man bör köpa in bilen. Inköpsanalys kräver DMS-koppling.

Serviceschema

Tillägget serviceschema håller koll på varje lagerbils serviceschema för att varna när det är dags att göra löpande kontroll av en bil. Vanliga åtgärder är bl.a. kontroll av däcktryck och batteri. Tillägget kopplas till en modul i Carcare, exempelvis operationell nybilsmodul. Carcare håller då koll på när kontroller av nya bilar ska göras, dessa kan sedan markeras som klar för att kunna spåra vilka bilar som kontrollerats och inte. Varningar och regler kan sedan kopplas till eventuella föreningar.

Dynamiska listor

Med tillägget dynamiska listor kan anpassade listor sättas upp som uppdateras per automatik. Kunden har möjlighet att välja vilken information som ska väljas i kolumner utifrån ett uppsatt antal informationsfält. Listorna kan vara publika för användare att prenumerera på alternativt privata där enskilda användare eller grupper har åtkomst.

Snabbtest

Med snabbtest skapas möjlighet att utföra ett enklare test på bilen genom dynamiska fält, frågor och bilduppladdning. Testet sparas sedan och kopplas automatiskt till bilen i Carcare.

Priser

Här anges aktuella priser för moduler och addons i Carcare.

Operationella moduler

Startavgift 7 500 kr / anläggning
Integrationsavgift per DMS 7 500 kr / DMS
 
Operationell begagnatmodul 2 495 kr / månad och anläggning
Operationell nybilsmodul 2 495 kr / månad och anläggning
 
En operationell modul där fler bilar än 3 000 / år omsätts, tillkommer 15 kr per bil. Antalet bilar räknas utifrån antalet registrerade bilar i avsedd modul i Carcare.

Automatiska moduler

Automatisk begagnatmodul 995 kr / månad och anläggning
Automatisk nybilsmodul 995 kr / månad och anläggning

Pris & marknadsbevakning

För att Kunden ska kunna få tillgång till Pris- och marknadsmodulen så krävs en automatisk eller operationell modul att koppla Pris- och marknadsmodulen till.
Kunden måste också ha WIP-abonnemang hos Leverantörens marknadspartner Wayke annars tillkommer detta abonnemang enligt deras prislista. I skrivande stund kostar ett WIP-abonnemang hos Wayke 900 kr / anläggning.

Integrationsavgift per DMS 7 500 kr / DMS
 
Pris & marknadsbevakning 1 495 kr / månad och modul

Hubbmodul

Priset på en hubbmodul bestäms baserat på hur många anläggningar som är anslutna till hubben.

Startavgift nya fordon 25 000 kr / hubbmodul
Startavgift begagnade fordon 25 000 kr / hubbmodul
Integrationsavgift per DMS 7 500 kr / DMS
 
Hubbmodul nya fordon 3 495 kr / månad per ansluten anläggning
Hubbmodul begagnade fordon 3 495 kr / månad per ansluten anläggning

Addons

Leveransflöde 495 kr / månad och modul
Leverantörsportal 495 kr / månad och modul
Inköpsanalys 995 kr / månad och modul
Inköpsstate 495 kr / månad och modul
Serviceschema 995 kr / månad och modul
Dynamiska listor 295 kr / månad och modul
Snabbtest 495 kr / månad och modul

Support & utbildning

Leverantören tillhandahåller support och utbildning via telefon, e-post, via chat eller på plats och initieras av Kunden. En minimidebitering på 15 minuter utgår för påbörjat supportärende.

Support 850 kr / timme
Utbildning i Carcare 850 kr / timme
Rådgivning- och strategikonsultation 2 200 kr / timme

Resor

Leverantören tillhandahåller besök på plats ute hos Kunden på begäran. Här anges priser för resor.

Restid 850 kr / timme
Resekostnader såsom hotell, flyg, tåg eller taxi tillkommer.

SLA

Carcare driftas i Microsoft Azure. Alla kunder har en gemensam kärna av Carcare men får ett specifikt bundle för att kunna ha separat vidareutveckling om det i framtiden behövs. På så sätt kan ni ta den av centrala uppdateringar samtidigt som ni kan få specifika lösningar just för er.

Underhåll & backup

I Tjänsten ingår att Leverantören tar backuper av Kundens instans enligt följande:

– Backup av eventuella filer som kunden laddat upp i Tjänsten sker nattetid en gång varje dygn.

– Backup av databaser i Tjänsten sker var fjärde timme dygnet runt.

Leverantören åtar sig att varje dag under Leverantörens öppettider enligt stycket ”Felavhjälpning” kontrollera att backuper av Tjänsten fungerar och vid behov påbörja felavhjälpning enligt avsnittet ”Felavhjälpning”.

Kunden får ta del av generella systemuppdateringar för att systemet. Uppdateringar sker på en av leverantören vald tidpunkt och ska i möjligaste mån ske på tider som stör kundens verksamhet minst.

Servicenivåer

Under öppettider åtar sig leverantören att påbörja felavhjälpning för tjänsten inom 1 timma från att larm via leverantörens övervakning eller felanmälan från kunden mottagits. Felanmälan ska göras via e-post till [email protected] eller telefonnummer 063-10 44 15. Vid larm utanför öppettider påbörjas felavhjälpning 1 timma efter öppning nästkommande helgfri vardag. Eventuell support omfattas inte av avtalet.

Personuppgiftsbehandling

Här finner ni de underbiträden som Carcare nyttjar samt i vilket ändamål som data hanteras.

Underbiträden

Information som kan delas med underbiträden är till för att hantera inloggning, drift, övervakning, support, e-postutskick, behörighetsstyrning, berikande av data, och kommunikation i Tjänsten.

Underleverantörer får åtkomst till data enbart för att kunna leverera de funktioner som stödjer tjänsterna för vilka Carcare anlitat dem, all annan användning av data är förbjudet. De måste upprätthålla sekretessen för dessa data.
Nedan finner ni en lista över de underbiträden Carcare nyttjar.

Underleverantör Var uppgifter behandlas Ändamål med behandlingen
Microsoft Europa Personuppgifter lagras i databaser och filer som driftas i Microsoft Azure tillsammans med Microsoft OneDrive. Importhantering i Carcare hanteras också via Power Automate.
Sendgrid USA E-postutskick som görs via Carcare skickas med hjälp av Sendgrids mailtjänst. Personuppgifter och anteckningar förekommer i e-postutskicken.
Aloq AB Sverige Support-, övervakning och RPA-hantering hanteras av Aloq vilka därför har tillgång till personuppgifter för att kunna assistera kunder i supportärenden samt övervara drifttjänster.
Wayke AB Sverige Om användare i Carcare väljer att annonsera via Waykes WxR-tjänst i Carcare så lämnas registreringsnummer ut till Wayke. Detta är valfritt och är inte aktiverat som standard.
99x Technology Sri lanka Utveckling av tjänsten Carcare sköts delvis i Sri Lanka vilka då har tillgång till personuppgifter för att hantera utveckling, testning och lanseringar.
CCT Sverige AB Sverige Om användare i Carcare väljer att annonsera via CCT i Carcare så lämnas registreringsnummer ut till CCT. Detta är valfritt och är inte aktiverat som standard.
Mailchimp USA Mailchimp används för mailutskick vid nyheter och kommunikation med användarna varpå användaruppgifter delas med Mailchimp.