Automatisk övervakning av ert begagnatlager

Carcare är ett automatiserat processverktyg övervakar ert lager av begagnade bilar. Carcare hämtar data från ert DMS och automatiseringen innebär att ni inte behöver sätta er in i hur systemet fungerar tekniskt. Ni beskriver istället hur ni hanterar flödet av begagnade bilar hos er och Carcare ser sedan till att rätt person eller avdelning får ett mejl när flödet stannas upp någonstans längs vägen.

I mejlet från Carcare beskrivs vad som hänt och genom åtgärder direkt från mejlet, kan mottagaren göra vad som behövs för att bilen ska komma vidare till nästa steg i flödet. Är rätt person inte på plats, går mejlet automatiskt till en ersättare – allt för att bilen ska gå så snabbt som möjligt genom ert flöde av begagnade bilar.

Känner av er arbetsbelastning och hittar snabbaste vägen genom organisationen

När en bil kommer in, är det viktigt att bilen snabbt ställs i ordning så att den så snart som möjligt kan komma ut till försäljning. Olika bilar kräver olika åtgärder innan den kan säljas, till exempel åtgärder utförda av skadeverkstaden, rekonditionering och fotografering.

När en bil köps in känner Carcare av den aktuella arbetsbelastningen baserat på hur bokningssituationen ser ut. Utifrån rådande arbetsbelastning väljer Carcare sedan per automatik den snabbaste vägen till iordningsställande. Om ni vill göra något särskilt med bilen ifråga, kan ni när som helst ändra bilens flöde, men så länge ni inte ska göra en specialåtgärd kommer Carcare alltid att hitta den snabbaste vägen genom organisationen.

Kontroll och överblick över bilar som ställs i ordning

I Carcare kan ni när som helst gå in och få en översyn över alla bilar som just nu ställs i ordning inför försäljning. I kontrollpanelen som visar flödet, visas en översikt över vart i flödet varje bil befinner sig just nu, hur många dagar bilarna varit på respektive avdelning samt hur arbetsbelastningen ser ut på de olika avdelningarna (eller hos en extern partner). Detta innebär att ni får full kontroll över flödet av begagnade bilar och att ni när som helst kan se vart i organisationen en bil befinner sig och ska härnäst. Bilarna kommer automatiskt processas genom flödet fram till färdig till försäljning för att sedan hamna i den digitala bilhallen – redo till försäljning.

Förenklar, effektiviserar och automatiserar ert arbete med bilder

När en bil ska läggas ut till försäljning, krävs bilder av bilen. Carcare ser automatiskt till att ni har tillräckligt många bilder på varje bil och att bilderna ligger i rätt ordning. Carcare ser även till att alla bilder håller tillräckligt god kvalitet. När bilderna är klara, kontrollerar Carcare att bilarna publiceras, så att det inte dröjer innan de kommer ut till försäljning.

Statistik som identifierar flaskhalsar i ert flöde av begagnade bilar

Bilåterförsäljare har redan idag tillgång till lagerdagar och kan därmed se hur verksamhetsområdet för begagnade bilar presterar. Med Carcare styckar vi upp de lagardagarna ända ned på individuell säljarnivå. Ni kommer att kunna se hur varje säljare, avdelning och extern partner presenterar och kunna identifiera var eventuella flaskhalsar uppstår.

Carcare ger dig mer utförlig information att följa. Lagerdagarna fördelas mellan olika avdelningar och ända ned på individnivå. Carcare gör att ni kan se och följa hur väl varje avdelning, extern partner och säljare presterar, vilket gör att ni enkelt kan identifiera och åtgärda flaskhalsar i flödet av begagnade bilar.

Har du frågor om Carcare?

Fyll i din mejladress, så kontaktar vi dig.